„Kto si váži pokoj svojej mysle a zdravie svojej duše bude vždy žiť čo najlepší možný život.“

- Marcus Aurelius

NUTRIČNÁ TERAPIA

Nutričná terapia je metóda úpravy jedálnička jedinca, ktorá mu má zmieriť, prípadne pomôcť v jeho osobných zdravotných cieľoch. Nutričná terapia zahŕňa komplexný proces, ktorý sa zameriava na vaše individuálne potreby. Prebiehať môže dvoma spôsobmi. Osobný pohovor u nás v Ateliéry Lalizu, alebo online formou. Pomedzi základné údajov, ako napríklad vek alebo váha, sa pýtame aj na stravovacie návyky aby sme Vám jedálniček vedeli prispôsobiť.

ISTOTA

Metóda ktorú používame sa teší celosvetovému úspechu

SLUŽBY

Naši klienti sa tešia individuálnemu prístupu a profesionalite.

PLÁN

Individuálny nutričný plán pripravený na základe Vašich potrieb.

AKO TO FUNGUJE?

Nutričná terapia sa zakladá na sedeniach kde Vám nastaviť osobný týždenný jedálniček na základe Vašich údajov ale hlavne Vašich potrieb a cieľov. Sedenia začínajú diskusiou kde si stanovíme aký cieľ chcete dosiahnuť: môže to byť čokoľvek napríklad chudnutie alebo aj zlepšenie energie. Odporúčame aj po navrhnutí jedálnička sa zúčastňovať na pravidelných kontrolách, aby sme jedálniček vedeli po čase upraviť.

PREČO TERAPIA?

Nutričnou terapiou si viete upraviť Váš jedálniček tak, aby vyhovoval Vám a Vašim potrebám. Čo do seba dávame, priamo aj nepriamo ovplyvňuje naše zdravie a ako vieme fungovať. Preto začať od toho čo každý deň jeme a aké stravovacie návyky máme nám môže na individuálnej báze prispieť k lepšiemu zdraviu a efektívnemu životu a priniesť dlhodobú pozitívnu zmenu.

CENNÍK

Vstupná konzultácia a vytvorenie jedálnička 85€

Kontrolné stretnutie 25€

Náš ateliér.